Kuchynské váhy

Kuchynské váhy

Ak pri svojej práci suroviny delíte, krájate, spracovávate alebo balíte a jedálny lístok alebo cenník obsahuje údaj o váhe, je potrebná ciachovaná váha. Ciachovanú váhu potrebujete pri pultovom predaji. Na vlastné váženie v sklade alebo v kuchyni postačí neciachovaná váha. Ponúkame váhy ciachované aj bez ciachu, váhy digitálne, analógové s miskou alebo závesné.